Logo
like Eddig 2674 Like

Ausztriai GyesAusztriai gyessel kapcsolatos leggyakoribb kérdések


A 2017 március elseje után született gyerekekre más osztrák gyes igénylést kell alkalmazni.

Ettől az időponttól megszűnt az átalánydíjas (30-20-15-12 hónapos) igénylés és helyébe új forma lépett. Létrehozták az ún. Kinderbetreuungsgeld-Konto-t (osztrák gyes számla), melynek szintén többféle igénylési lehetősége van. Ha az anya egyedül igényli, akkor a gyermek születésétől számított 365naptól egészen 851 napos koráig igényelheti tetszőleges napszámban. Az erre az időszakra jutó összeg 12.366,25,-EUR.

Igényelheti az apa is az időszak egy részét. Ebben az esetben az anya 456 naptól 1063 nap között igényelheti (a gyermek születésétől számítva). Ez esetben az apa minimum 91 napra maximum 212 napra igényelheti. Az erre az időszakra jutó összeg az apa részére összesen: 3.083,03,-EUR plusz. Így a mindkettőjükre jutó összeg 15.449,28,-EUR. Az apa akkor jogosult erre, ha Ausztriában vagy Magyarországon megkeresett jövedelme a 16.200,- EUR/év, ún. Zuverdienstgrenze-t nem haladja meg. (ez kb. 1049,-EUR “netto” /hónap jövedelemnek felel meg. Pontosan az osztrák bérelszámolásokon: Bem Lst. jelzett összegnek felel meg. A magyarországi keresetét is át kell számolni) A beadott kérelmet az illetékes Krankenkasse bírálja el, ha a feltételeknek megfelelnek, akkor jóváhagyja.

Továbbra is létezik az úgy nevezett jövedelemfüggő osztrák gyes. Ezt az anya 365 napra igényelheti ( a gyermek 1 éves koráig ). Ennek feltétele, hogy az anya ausztriai jövedelme után azt a Wochengeld összeget kapja meg, amely alapján jogosult ennek a variánsnak az igénybevételéhez. Amennyiben az apa is igényli, abban az esetben a gyermek 14 hónapos koráig, 426 napig igényelhető az osztrák gyes. Ebben az esetben az apa 61 napra igényelheti. A jövedelemfüggő osztrák gyes kifizetésének feltétele, hogy az anya a Wochengeld időpontja megkezdése előtt (Mutterschutz -8 héttel a szülés előtt) legalább 6 hónapot (182 napot) osztrák munkaviszonyban töltsön.

Bővebben

A GYES-t a gyermek születését követően az illetékes Krankenkasse-nál kell megigényelni.

GYES-t akkor kaphat a gyermek után, ha:

  • a Finanzamt megállapította a családi pótlékot
  • az igénylő szülő a gyermekkel egy háztartásban él
  • a GYES időszaka alatt az igénylő szülő jövedelme nem éri el a 16.200 Eurót, viszont a családi pótlékkal ellentétben a GYES-t a nem Ausztriában dolgozó szülő (aki a gyermekkel otthon van) is igényelheti. A jövedelemkorlát miatt ez mindenképp célszerű is!
  • GYES mindig csak a legkisebb gyermek után jár
Bővebben

Úgy, mint a családi pótlék kifizetésénél itt is munkaviszony függő, hogy melyik állam fizeti ki a gyest.
Ha az egyik szülőnek van Magyarországon munkaviszonya, akkor Ausztriából a különbözetre lesz jogosult az igénylő. Magyarországon a 3 év alatt kifizetett TGYÁS, GYES és GYED összegét éves szinten kiszámolva kerül megállapításra az osztrák gyermekgondozási segély.

A GYES-t a családi pótlék különbözeti igényléséhez hasonlóan a magyar GYES vagy GYED és az osztrák GYES különbözeteként évente egyszer fizetheti ki az osztrák Egészségbiztosítási Pénztár, amennyiben Magyarországon rendelkezik az egyik szülő jogviszonnyal, illetve ha az édesanyának fennálló jogviszonya van pl. GYED esetében.
Ha nem volt munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság Magyarországról, megszűntetik az ellátás folyósítását és Ausztriából havonta kerül kifizetésre a GYES.

Ennek megfelelően az osztrák Egészségbiztosító megvizsgálja, illetve a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján becsléssel állapítják meg, hogy a három év alatt összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról. Ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott GYES időtartamnak megfelelő teljes összegből, majd az így kapott értéket osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel, így jön ki az egy évre vonatkozó különbözet.

Bővebben

1. verzió

A gyermek 30+6 hónapos koráig jár. € 14,53 naponta. Egy hónapra € 435.
Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 30 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek három éves koráig jár. (Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg az éves € 16.200-t, időarányosan számolva)
Fontos, ha az Ausztriában dolgozó anya vette igénybe a GYES-t, illetve ment el gyermekgondozási szabadságra, a gyermek 2. életévének betöltését követően az anyának vissza kell mennie dolgozni.

2. verzió

A gyermek 20+4 hónapos koráig jár. € 20,80 naponta. Egy hónapra € 625.
Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 20 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek két éves koráig jár. (Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg az éves € 16.200-t, időarányosan számolva.)

3. verzió

A gyermek 15+3 hónapos koráig jár. € 26,60 naponta. Egy hónapra €800.
Ennél a verziónál a gyermek 15 hónapos koráig jogosultak a GYES-re, ha a másik szülő legalább 3 hónapos időtartamra igénybe veszi, akkor a folyósítás a gyermek 18 hónapos koráig jár. (A jövedelemkorlátok itt is ugyanúgy érvényesek.)

4. verzió

A gyermek 12+2 hónapos koráig. Naponta € 33. Egy hónapra € 1.000.
A gyermek egy éves korái jár. Ha a másik szülő is igénybe veszi, akkor a 14. havi életkorig.

5. verzió (jövedelemfüggő)

A gyermek 12+2 hónapos koráig jár. Napi összege a napi jövedelem 80%-a, legfeljebb € 66/nap. Havonta maximum € 2.000.

Bővebben