Logo
like 3600

Ausztriai GyesAusztriai gyessel kapcsolatos leggyakoribb kérdések


A 2017 március 1. után született gyerekekre más osztrák gyes igénylést kell alkalmazni.

Ettől az időponttól ugyanis megszűnt az átalánydíjas (30-20-15-12 hónapos) igénylés és helyébe új forma lépett. Létrehozták az ún. Kinderbetreuungsgeld-Konto-t (osztrák gyes számla), melynek többféle igénylési lehetősége van.

Ha az anya egyedül igényli, akkor a gyermek születésétől számított 365 naptól egészen 851 napos koráig igényelheti tetszőleges napszámban. Az erre az időszakra jutó összeg: 12.366,25 €

Igényelheti az apa is az időszak egy részét. Ebben az esetben az anya 456 naptól 1063 nap között igényelheti (a gyermek születésétől számítva),  az apa minimum 91 napra maximum 212 napra igényelheti. Az erre az időszakra jutó összeg az apa részére összesen: 3.083,03 € plusz. Így összesen 15.449,28 € összegről beszélünk.
Az apa akkor jogosult erre, ha Ausztriában vagy Magyarországon megkeresett jövedelme a 16.200 € / év, ún. Zuverdienstgrenze-t nem haladja meg. Az osztrák bérelszámolásokon: Bem Lst. kerül feltüntetésre, emellett a magyarországi keresetét is át kell számolni! A beadott kérelmet az illetékes Krankenkasse bírálja el.

Továbbra is létezik az úgy nevezett jövedelemfüggő osztrák gyes. Ezt az anya 365 napra igényelheti, a gyermek 1 éves koráig. Feltétele, hogy az anya ausztriai jövedelme után a Wochengeld összeget kapja meg, amely alapján jogosult ennek a variánsnak az igénybevételéhez. Amennyiben az apa is igényli, abban az esetben a gyermek 14 hónapos koráig, 426 napig igényelhető az osztrák gyes. Ebben az esetben az apa 61 napra igényelheti. A jövedelemfüggő osztrák gyes kifizetésének feltétele, hogy az anya a Wochengeld időpontja megkezdése előtt (Mutterschutz – 8 héttel a szülés előtt) legalább 6 hónapot (182 napot) osztrák munkaviszonyban töltsön.

Bővebben

A GYES-t a gyermek születését követően az illetékes Krankenkasse-nál kell megigényelni.

GYES-t akkor kaphat a gyermek után, ha:

  • a Finanzamt megállapította a családi pótlékot,
  • az igénylő szülő a gyermekkel egy háztartásban él,
  • a GYES időszaka alatt az igénylő szülő jövedelme nem éri el a 16.200 € összeget. Viszont a családi pótlékkal ellentétben a GYES-t a nem Ausztriában dolgozó szülő (aki a gyermekkel otthon van) is igényelheti. A jövedelemkorlát miatt ez mindenképp célszerű is!
  • GYES mindig csak a legkisebb gyermek után jár.
Bővebben

Ebben az esetben is munkaviszony függő, hogy melyik állam fizeti ki a GYES-t.
Ha az egyik szülőnek van Magyarországon munkaviszonya, akkor Ausztriából a különbözetre lesz jogosult. Magyarországon a 3 év alatt kifizetett TGYÁS, GYED és GYES összegét éves szinten kiszámolva kerül megállapításra az osztrák gyermekgondozási segély.

A juttatást a magyar GYES vagy GYED és az osztrák GYES különbözeteként, évente egyszer fizetheti ki az osztrák Egészségbiztosítási Pénztár, amennyiben Magyarországon rendelkezik az egyik szülő jogviszonnyal, illetve ha az édesanyának fennálló jogviszonya van pl. GYED esetében.

Ha nem volt munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság Magyarországról, megszüntetik az ellátás folyósítását és csak Ausztriából  kerül kifizetésre havi rendszerességgel a GYES.
Ennek megfelelően az osztrák Egészségbiztosító megvizsgálja, illetve a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján becsléssel állapítják meg, hogy a három év alatt összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról. Ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott GYES időtartamnak megfelelő teljes összegből, majd az így kapott értéket osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel – így jön ki az egy évre vonatkozó különbözet.

Bővebben

1. verzió

A gyermek 30+6 hónapos koráig jár, ez esetben 14,53 € naponta,  435 € / hó.
Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 30 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek három éves koráig jár. Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg időarányosan számolva az éves 16.200 € összeget.
Fontos, ha az Ausztriában dolgozó anya vette igénybe a GYES-t, ő ment el gyermekgondozási szabadságra, a gyermek 2. életévének betöltését követően az anyának vissza kell mennie dolgozni.

2. verzió

A gyermek 20+4 hónapos koráig jár. 20,80 € naponta, 1 hónapra 625 €.
Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 20 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek két éves koráig jár. Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg az éves 16.200 € összeget, szintén időarányosan számolva.

3. verzió

A gyermek 15+3 hónapos koráig jár. 26,60 € / nap, 1 hónapra 800 €.
Ennél a verziónál a gyermek 15 hónapos koráig jogosultak a GYES-re, ha a másik szülő legalább 3 hónapos időtartamra igénybe veszi, akkor a folyósítás a gyermek 18 hónapos koráig jár. A jövedelemkorlátok itt is ugyanúgy érvényesek.

4. verzió

A gyermek 12+2 hónapos koráig. Naponta 33 €, havi 1.000 €.
A gyermek egy éves koráig jár. Ha a másik szülő is igénybe veszi, akkor a 14. havi életkorig.

5. verzió (jövedelemfüggő)

A gyermek 12+2 hónapos koráig jár. Napi összege a napi jövedelem 80%-a, de legfeljebb 66 € / nap és havi szinten maximum 2.000 €.

Bővebben