Logo
like 3600

Ausztriai családi pótlékAusztriai családi pótlékkal kapcsolatos leggyakoribb kérdések


Családi pótlék összege havonta az életkor függvényében 2014. 07. 01-től:

ÉletkorHavi összeg
születéstől109,70 Euro
3 éves kortól117,30 Euro
10 éves kortól136,20 Euro
19 éves kortól158,90 Euro

 

Figyelem!

A családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre a gyerekek után járó adókedvezmény. Ennek összege  58.40 € / gyermek / hó.
Az ellátás összege a gyermekek számával emelkedik. Ennek értelmében az alapösszeghez havonta hozzá kell adni:

 • két gyermek esetén: 13,4 €
 • három gyermek esetén: 49,8 €
 • négy gyermek esetén: 102 €
 • öt gyermek esetén: 154 €
 • minden további gyermek esetén + 50 €
 • A fogyatékkal élő gyermekekre ezen felül 150 € kiegészítő családi pótlék is jár.

 

A 6 és 15 év közötti gyermekeknek évente egyszer, szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a Finanzamt, melynek összege 100 €.

Bővebben

Osztrák családi pótlék jár különbözetként vagy folyamatos ellátásként, ha valamelyik szülő Ausztriában bejelentett munkaviszonnyal (TB fizetéssel) rendelkezik és a munkabérből származó összes jövedelmének összege 75%-a Ausztriából való.
Jogosultak továbbá az Ausztriában vállalkozó személyek abban az esetben, ha Magyarországon nem rendelkeznek munkaviszonnyal.

 • A családi pótlék igénylésre, az Ausztriában jogviszonnyal rendelkező vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő jogosult!
 • Az igénylés alapfeltétele, hogy az igénylő személy a gyermekkel közös háztartásban éljen és ezt igazolni tudja!
 • A családi pótlékot az osztrák Adóhatóság (Finanzamt) fizeti ki!

Tekintettel a családi támogatások rendszerét szabályozó európai uniós koordinációs rendelet 2010. május 1-től érvényes változásaira az alábbi lehetőségek léptek életbe:

 • Elvált, gyermekeiket külön háztartásban nevelő szülők esetében lehetséges a családi pótlék igénylése abban az esetben, ha az Ausztriában dolgozó szülő nem él a vér szerinti gyermekkel közös háztartásban. Amennyiben az osztrák rendelkezéseknek megfelelő, elvárható gyermektartást fizet, megigényelheti a családi pótlékot Ausztriából. Ha a gyermektartás nem éri el az elvárt összeget, a gyermekkel közös háztartásban élő szülő igényelheti az osztrák családi pótlékot a kint dolgozó szülő jogán.
 • Közös háztartásban élő, nem vér szerinti gyermek után osztrák családi pótlék csak és kizárólag örökbefogadás esetén igényelhető.

A szociális biztonsági rendszerek európai koordinációjára vonatkozó szabályok 2010. május 1-től módosultak:

A területet korábban szabályozó 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeleteket felváltotta a 883/04/EK rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet.
Az új rendeletek hatálya az uniós tagállamokra terjed ki: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc tekintetében átmenetileg továbbra is a régi koordinációs rendeleteket kell alkalmazni. Ugyanez vonatkozik a folyamatban lévő, valamint a harmadik országbeli állampolgárokat érintő ügyekre is. Az új koordinációs rendeletek a betegségi- és anyasági juttatások, a nyugdíjak, a munkanélküli, illetve a családtámogatási ellátások területén számos változtatást és egyszerűsítést vezetnek be.

Bővebben

Ausztriában a családi pótlék alapvetően a gyermek 18 éves koráig jár.
Amennyiben szakmát adó intézményben, felnőttképzésben tanul tovább ezt követően a gyermek, úgy 24 éves koráig igényelhető, ha a gyermek jövedelme mindeközben nem lépi túl a  9.000 € összeget.

Bővebben

Ha a család lakcíme (ahol a gyermek az igénylővel közös háztartásban él) Magyarországon van, a családi pótlékot kétféle módon fizethetik ki Ausztriában:

 • Különbözeti kifizetés: a magyar családi pótlék és az osztrák teljes családi pótlék különbözetét jelenti.
  Ezt évente egyszer, mindig az előző évre kell beadni. Ez a fizetési módozat érvényes minden olyan esetben, amikor a gyermek valamelyik szülője Magyarországon bármilyen jogviszonnyal rendelkezik (munkaviszony, vállalkozó, munkanélküli, nyugdíjas, stb.). Ekkor nem lehet a magyarországi családi pótlékról lemondani, még abban az esetben sem, ha az anya vagy apa tartózkodási helye, munkaviszonya ismeretlen. 

 • Teljes összegű családi pótlék: abban az esetben jár, ha egyik szülőnek sincs Magyarországon jogviszonya. A Finanzamt juttatja havonta. Az Államkincstár automatikusan megszünteti a magyar családi pótlék folyósítást.

Abban az esetben, ha megszűnik az osztrák munkaviszony és nem jogosult a családi pótlékot igénylő szülő munkanélküli ellátásra, a kijelentés időpontjától nem jár a családi pótlék. Ha a család kéthavonta kapja a juttatást, célszerű azonnal jelezni a munkaviszony megszűnésének tényét az osztrák adóhatóságnál, ellenkező esetben a jogosulatlan kifizetéseket visszafizettetik. Ilyenkor Magyarországról újból meg kell igényelni a családi pótlékot.

Bővebben

Minden szükséges nyomtatványt a lakcím vagy a munkahely szerinti illetékes Finanzamt-hoz kell benyújtani. Ezt követően az E411-es nyomtatványt a Finanzamt átküldi Győrbe, a Magyar Államkincstárnak, ahonnan az ügyfél kap egy adatlapot, melyen a munkaviszonyokat szükséges egyeztetni az Államkincstárral. Ha ez elkészült, akkor az Államkincstár visszaküldi az E411-es nyomtatványt Ausztriának. Az eljárás akár hosszú hónapokig is eltarthat.

Bővebben