Logo
like 3600

GYIKAusztriai adóvisszatérítéssel kapcsolatos leggyakoribb kérdések


Bárkinek, akinek Ausztriában munkaviszonya volt az adott adóévben, abban az esetben is, ha nem fizettek be utána adóelőleget (tehát pl. csak 20 órás bejelentése volt vagy csak tört évet dolgozott).
Bizonyos esetekben akkor is érdemes leadni a visszatérítési igényt, ha adott évben Ausztriából családi pótlék jogosultsággal rendelkezett az illető és a gyermekeket egyedül nevelő vagy házas-/ élettársának jövedelme az adott évben 6.000 € alatt volt.

Mindig érdemes leadni az adóvisszatérítést, ha valaki naponta ingázik a munka- és lakóhelye között és az ingázóátalányt a munkaadó az év lefolyása alatt nem veszi figyelembe. Az adóvisszatérítést Ausztriában 5 évre visszamenőleg lehet beadni.

Bővebben

Az alábbi esetekben kötelező az Ausztriában munkavállalónak adóbevallást benyújtania:

 • az adóévben egyidejűleg kettő vagy több munkahelyről származott jövedelem,
 • a munkabér alapú személyi jövedelemadó köteles bevétel mellett egyéb adóköteles (ebben az esetben következő év április 30-ig kell beadni az adóbevallást, vagy elektronikus úton június 30.-ig) jövedelme volt (pl .Werkvertrag) vagy egyéb szabad megbízási szerződéses munkaviszony volt, amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők / nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna,
 • ha a munkaadó figyelembe vette az ingázó átalányt év közben, de az nem járna, vagy nem a megfelelő összeg lett elszámolva,
 • a munkáltató által jogtalanul figyelembe vett gyermekgondozási támogatás.

A többes jövedelem esetén esedékes kötelező adóbevallást leszámítva, az adóévre vonatkozó adóbevallást legkésőbb a következő év szeptember 30-ig kell benyújtani!

Nem kötelező beadni, de az Adóhivatal egy L1-es nyomtatvány kiküldésével bekéri az adóbevallást az alábbi esetekben:

 • táppénz fizetés esetében,
 • amennyiben év közben figyelembe vett a munkaadó adómentes összeget (Freibetragbescheid), de az túl magas volt a tényleges adómentes összeghez képest,
 • amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők / nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna.
Bővebben

A lakóhely és munkahely közötti távolság rendszeres megtételét az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezménnyel támogatják. Alapvetően megkülönböztetünk „kis ingázó” és „nagy ingázó” átalányt.

Kis ingázó kedvezmény jár, ha a lakóhely és munkahely távolsága min. 20 km és megtételéhez tömegközlekedési eszköz használata elvárható.

Nagy ingázó kedvezményt abban az esetben fogadja el az Adóhatóság, ha a távolság min. 2 km és tömegközlekedési eszköz használata nem várható el.

Az alábbi esetekben nem várható el a tömegközlekedési eszköz használata:

 •  járásképtelenség, mozgáskorlátozottság,
 •  az útvonalon nincs lehetőség tömegközlekedési eszköz igénybevételére,
 •  tömegközlekedési eszköz használata nem elvárható időt vesz igénybe (2-20 km esetén több mint 1,5 óra; 20-40 km esetén több mint 2 óra, 40 km felett több mint 2,5 óra).
Ingázó átalányKis ingázóNagy ingázó
2-20 km€ 0€ 372
20-40 km€ 696€ 1.476
40-60 km€ 1.356€ 2.568
60 km felett€ 2.016€ 3.672

 


 

Fontos!

Az ingázó átalány abban az esetben jár, ha a munkavállaló a lakóhely és munkahely közötti távolságot az adott hónapban legalább 11 napon megteszi. Érvényesítésére csak akkor van lehetőség, ha az átalányt a munkavállaló év közben nem vette figyelembe (Lohnzettel-en). Az ingázó átalány adóalap csökkentő tétel, ami azt jelenti, hogy az Adóhivatal annak újraszámolását követően a csökkentett összegű adó és a munkáltató által befizetett adóelőleg különbözetét fizeti vissza.

Újdonság!

PendlereuroAbban az esetben ha az ingázói átalány feltételei megvalósulnak, akkor az ingázói átalány mellett 2013. január 1-től az úgynevezett Pendlereuró is érvényesíthető. Az Pendlereuró a lakóhely és a munkahely közti távolságot figyelembe véve évente egyszer kilométerenként 2 €. Természetesen ez a juttatás is a munkaviszony időtartamára jár, így ha a munkaviszony nem tartott egész évben, akkor arányosítani kell az összeget. Ha a naptári év során munkahelyváltás történt és ezáltal az ingázói euró összege változik, akkor a távolságnak megfelelően az ingázói eurót is így kell számolni.

Kettős háztartásvezetés és hazautazás családhoz

Ha a munkavállaló lakóhely és munkahelye közötti távolság nem teszi lehetővé a napi ingázást (min. 120 km) lehetőség van a kettős háztartásvezetés ráfordításainak leírására abban az esetben, ha a munkahely közelében lévő bejelentett lakcímmel kapcsolatban költségek merülnek fel. Így havi szinten leírható a lakbér és üzemköltség, illetve berendezési költség címén is elszámolhatóak pl. szállodai költségek.
Leírhatóak továbbá a hazautazás költségei is havi 306 € összegig, attól függően, hogy milyen tényleges költségek (pl. üzemanyag) merültek fel a hazautazást illetően.

Milyen feltételek megléte esetén lehet a fentieket elszámolni?

 • A család lakóhelyén közös háztartásban eltartott gyermek él és a család átköltözése nem elvárható,
 • ápolásra szoruló, a háztartásban élő családtag gondozása vagy egyéb nyomós ok nem teszi lehetővé a lakóhely áthelyezését
 • igazolhatóan időszakos, korlátozott időtartamra vonatkozó munkavégzés esetében házas vagy élettárs a lakóhely közelében kereső tevékenységet folytat és éves jövedelme meghaladja a € 6.000-nak megfelelő összeget,
 • ha a partner foglalkozás nélküli,

  két évre igényelhetik a kettős háztartásvezetést, ha az kereső az osztrák munkavégzés mellett Magyarországon is folytat kereső tevékenységet.

Fontos!

Egyedülállók esetében maximum 6 hónapra korlátozódik a kettős háztartásvezetés elszámolási lehetősége. Csak a ténylegesen felmerülő költségek írhatók le a hazautazást illetően, ilyen az üzemanyagköltség, autópályadíj, amortizáció, biztosítás, stb. de mindez nem lehet több mint évi  3.672 €.
A kilométerpénz elszámolásához szükséges az útnyilvántartás (Fahrtenbuch) vezetése, melynek tartalmaznia kell a dátumot, indulás-érkezés helyét, megtett km-t, átlagfogyasztást, egységnyi, illetve az összes felhasznált üzemanyag költséget.
A jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások csak abban az esetben hatnak adócsökkentő módon, ha éves összegük együttesen meghaladja az 132 Eurót.

Bővebben

Ha valaki egy vagy több gyermekért legalább hét hónapig családi pótlékot kapott, számára lépcsőzetes gyermekpótlék lép életbe:

 

Amennyiben az adófizető gyermekpótlékra jogosult, a fenti összegekre (tehát legalább 494 € összegre), mint negatív adóra lehet jogosult. Igényelhetik a családban egyedül keresők és gyermeküket egyedül nevelők is.

Egyedül kereső az a személy, aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig házas családi állapotú és korlátlanul adóköteles házastársától nem él állandóan külön vagy aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig korlátlan adóköteles élettárssal él házassághoz hasonló közösségben, miközben kettejük egyike legalább egy gyermekért részesül a gyermek után járó adókedvezményben.

Egyik esetben sem szabad azonban a (házas-) társ jövedelmének bizonyos határokat meghaladnia!
Fontos, hogy az egyedül keresők adókedvezményében mindig csak egy fél részesülhet! Ha mindkét fél (pl. egyetemista pár esetében gyermekkel) eleget tesz a feltételeknek, akkor a nagyobb jövedelmű fél részesülhet az egyedül kereső adókedvezményben. Ha mindkét fél jövedelme egyenlő, vagy nincs jövedelmük, akkor a nőt illeti az adókedvezmény, kivéve, ha a férfi vezeti túlnyomó részben a háztartást.

Gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő az a személy, aki a naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig nem él házasságban vagy házassághoz hasonló közösségben és legalább egy gyermekért részesül a gyermekek után járó adókedvezményben.


Jövedelemhatárok

Házasságban vagy házassághoz hasonló közösségben legalább egy gyermekkel a (házas-) társnak legfeljebb 6.000 € jövedelme lehet évente. Figyelem! Abban az esetben is, ha az egyedül kereső / gyermekeit egyedül nevelő kedvezményt már év közben figyelembe vette a munkáltatója, ne felejtse el az adóbevalláskor  kitölteni az egyedül kereső / gyermekeit egyedül nevelő tételre vonatkozó rovatokat!
Ha ezt elmulasztja, akkor ezt a tételt utólag – és szándéka ellenére – meg kell adóztatnia!

Bővebben

Számos adókedvezmény létezik még, melyeket igénybe lehet venni. Nézzük ezek közül azokat, amelyekkel a leggyakrabban találkozhat egy Ausztriában dolgozó magyar:

 • Gyerekkedvezmény (Kinderfreibetrag): 220 € / gyermek csökkenti az adóalapot, ami azt jelenti, hogy nem ezt az összeget kapja vissza az adózó hanem ennek egy részét. Ennyivel kevesebb az adóköteles jövedelmünk, a befizetendő adót csökkenti. A különbséget kapjuk vissza az adóvisszatérítés során.
 • Munkaruha és munkaeszköz leírása az adóalapból. Ha egy dolgozó vesz magának egy cipőt, amit a munkában használ pl.  100 € értékben, amennyiben a munkaadója fizetett utána adót, ezt a kiadást leírhatja adóalapjából. Ez a munkavállalónak 36 € összeget jelent az adóvisszatérítésnél.
 • Személyi biztosítások, pl. baleset- vagy életbiztosítás is csökkenti az adóalapot.
 • Orvosi kiadások is leírhatók, akár az Ausztriában dolgozó személy vagy akár családtagjait érintik az ehhez kapcsolódó kiadások. Pl. fogszabályozás költségei vagy tartós gyógykezelés, illetve rehabilitáció költségei.

Fontos!

Csak számlával vagy blokkal igazolható kiadások írhatók le az adóalapból. Ezeket a Finanzamt bármikor bekérheti!

Bővebben

Ennek ideje nagyon eltérő lehet, 1 héttől akár 6 hónapig is eltarthat.
A beadványokat felülvizsgálata miatt 3-6 hónapot is igénybe vehet a feldolgozás. A Finanzamt-nak maximum 6 hónapja van meghozni a határozatot, ha minden dokumentum rendelkezésére áll az elbíráláshoz.

Bővebben

Ha az adóévben csak alacsonyabb jövedelemmel rendelkezett (pl. 15- vagy 20 órás bejelentés), tehát nem érte el éves bevétele az adómentes 11.000 Euro-s jövedelemhatárt,  akkor adójóváírásra (negatív adóra) lehet jogosult. 

Ebben az esetben ugyanis a munkáltató által befizetett társadalombiztosítás 10%-át, de maximum € 110 összeget jóváír az Adóhivatal.
2008 óta azon munkavállalók, aki évente min. 1 hónapig jogosultak az ingázói átalányra és keresetük a fent említett adómentes sávba esik, az adóbevallással ún. Pendlerzuschlag-ot kapnak, melynek összege max. 291 €.

Összesen tehát évente maximum akár € 400 összeget is jóvá lehet írni, ez azonban nem haladhatja meg a befizetett TB járulék 18%-át!

Bővebben

A szintén adóalap csökkentő hatású különkiadásoknál alapvetően különbséget teszünk a korlátozott mértékű és a korlátlan mértékű leírhatóságot tekintve.

Korlátozott mértékben negyedrészt levonható különkiadások:

Ezeket a kiadásokat évente összesen legfeljebb  2.920 € összegig írhatják le a munkavállalók az adóalapból. Egyedül keresőknek vagy gyermeket egyedül nevelőknek járó adókedvezményre jogosultak esetében ez az összeg 5.840 €. Bizonyos feltételek mellett három gyermektől a legmagasabb leírható összeg 1.460 €-val emelkedik. Ezen különkiadások összegének csak egynegyed része kerül beszámításra az adócsökkentésnél. Az adóbevallásban a teljes összeget kell megadni, a kedvezményként figyelembe vehető értéket a Finanzamt számítja ki!

 • Személybiztosítások díja: kockázati életbiztosítások, balesetbiztosítás, az állami nyugdíjbiztosításon belül fizetett külön díjak, önkéntes egészségbiztosítás, halál esetére és megélésre szóló tőkebiztosítás, járadékbiztosításhoz élethosszig fizetett járadékkal, ápolási biztosítás, özvegy-, árva-, ellátási- és elhalálozási pénztárhoz, önkéntes magasabb összegű biztosítás a kötelező nyugdíjbiztosítás keretében, lakótér kialakítására vagy felújítására fordított kiadások – ezek csak Ausztria területén lévő ingatlanra vonatkozhatnak.
 • Új részvények és lakástakarékossági részvények
 • Egyházi adók: évi  200 € összeghatárig
 • Adományok: az előző évi jövedelem 10%-áig 

Fontos!

Az adóhivatal automatikusan figyelembe vesz 60 € különkiadást, mint egynegyed részt, tehát 240 € alatti összeg beírása esetén nem változik az adó összege.

Korlátlan értékben elszámolható különkiadások:

Az önkéntes folytatólagos biztosításra befizetett összegek a törvényes nyugdíjbiztosításon belül és a biztosítási idők pótlólagos megvásárlása a törvényes társadalombiztosításon belül, összegkorlátozás nélkül és teljes mértékben (negyedelés nélkül), valamint az átalányösszeg levonása nélkül leírhatók.

Bővebben

Mi az a korlátlan adókötelezettség?

Azon személyek, akik Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek (állampolgárságtól függetlenül), korlátlanul adókötelesek Ausztriában, tehát adhatnak be adóvisszatérítést is.

Mi az a korlátozott adókötelezettség?

Korlátozott adókötelesek azok a személyek, akik nem rendelkeznek min. 6 hónap állandó vagy ideiglenes lakcímmel Ausztriában. Ebben az esetben nyilatkozhat a korlátlan adókötelességet illetően, amennyiben Magyarországról származó jövedelme adott évben nem haladta meg a 11.000 € összeget vagy amennyiben meghaladta ezt a határt, az nem több az osztrák jövedelmének a 10%-ánál.
Ennek nyilatkozatára szolgál az L1i nyomtatvány, melyhez csatolni kell az E9-es magyar jövedelemigazolást. Ez utóbbit a magyarországi Adóhivataltól kell kikérni.

Fontos! Ha valaki 6 hónap ausztriai tartózkodást tud igazolni (Meldezet-tel), akkor visszamenőleges hatályú a korlátlan adókötelezettsége, tehát nem kell magyarországi jövedelemigazolást benyújtani a Finanzamt-nál!

Bővebben

Az E9-es jövedelemigazolást az Adóhivatalnál kell jóváhagyatni arra az évre, melyre az osztrák adóvisszatérítést is be akarjuk adni.
Ennek a nyomtatványnak a leigazoltatásához szükséges, hogy az adott évre a magyar SZJA bevallás is be legyen nyújtva. Akkor is be kell adni, ha adott évre nem volt Magyarországról származó jövedelem, ebben az esetben „0-ás” adóbevallásról beszélünk.

Ha az osztrák adóvisszatérítést benyújtó személy egyedül keresőnek számít, a másik félnek is le kell igazoltatni ezt az E9-es nyomtatványt. Ezzel igazolja ugyanis, hogy éves jövedelme 6000 Euró alatt volt. 

Bővebben

A főnyomtatványon (L1) és a két kiegészítő nyomtatványon (L1i, L1k) kívül csak az E9-es nyomtatványt kell csatolni az adóvisszatérítés benyújtásakor. Ezt is csak akkor, ha a munkavállalónak nem volt Ausztriában 6 hónapnál hosszabb ideig lakcíme.

A kettős háztartásvezetés, gyermektartás, munkaruházat, stb. elszámolására nem szükséges semmit csatolni a beadáskor. Ellenőrzés esetén kell a Finanzamt rendelkezésére bocsátani a számlákat a beírt összeg igazolására.

Bővebben

Ausztriai családi pótlékkal kapcsolatos leggyakoribb kérdések


Családi pótlék összege havonta az életkor függvényében 2014. 07. 01-től:

ÉletkorHavi összeg
születéstől109,70 Euro
3 éves kortól117,30 Euro
10 éves kortól136,20 Euro
19 éves kortól158,90 Euro

 

Figyelem!

A családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre a gyerekek után járó adókedvezmény. Ennek összege  58.40 € / gyermek / hó.
Az ellátás összege a gyermekek számával emelkedik. Ennek értelmében az alapösszeghez havonta hozzá kell adni:

 • két gyermek esetén: 13,4 €
 • három gyermek esetén: 49,8 €
 • négy gyermek esetén: 102 €
 • öt gyermek esetén: 154 €
 • minden további gyermek esetén + 50 €
 • A fogyatékkal élő gyermekekre ezen felül 150 € kiegészítő családi pótlék is jár.

 

A 6 és 15 év közötti gyermekeknek évente egyszer, szeptemberben iskolakezdési támogatást ad a Finanzamt, melynek összege 100 €.

Bővebben

Osztrák családi pótlék jár különbözetként vagy folyamatos ellátásként, ha valamelyik szülő Ausztriában bejelentett munkaviszonnyal (TB fizetéssel) rendelkezik és a munkabérből származó összes jövedelmének összege 75%-a Ausztriából való.
Jogosultak továbbá az Ausztriában vállalkozó személyek abban az esetben, ha Magyarországon nem rendelkeznek munkaviszonnyal.

 • A családi pótlék igénylésre, az Ausztriában jogviszonnyal rendelkező vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő jogosult!
 • Az igénylés alapfeltétele, hogy az igénylő személy a gyermekkel közös háztartásban éljen és ezt igazolni tudja!
 • A családi pótlékot az osztrák Adóhatóság (Finanzamt) fizeti ki!

Tekintettel a családi támogatások rendszerét szabályozó európai uniós koordinációs rendelet 2010. május 1-től érvényes változásaira az alábbi lehetőségek léptek életbe:

 • Elvált, gyermekeiket külön háztartásban nevelő szülők esetében lehetséges a családi pótlék igénylése abban az esetben, ha az Ausztriában dolgozó szülő nem él a vér szerinti gyermekkel közös háztartásban. Amennyiben az osztrák rendelkezéseknek megfelelő, elvárható gyermektartást fizet, megigényelheti a családi pótlékot Ausztriából. Ha a gyermektartás nem éri el az elvárt összeget, a gyermekkel közös háztartásban élő szülő igényelheti az osztrák családi pótlékot a kint dolgozó szülő jogán.
 • Közös háztartásban élő, nem vér szerinti gyermek után osztrák családi pótlék csak és kizárólag örökbefogadás esetén igényelhető.

A szociális biztonsági rendszerek európai koordinációjára vonatkozó szabályok 2010. május 1-től módosultak:

A területet korábban szabályozó 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeleteket felváltotta a 883/04/EK rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet.
Az új rendeletek hatálya az uniós tagállamokra terjed ki: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc tekintetében átmenetileg továbbra is a régi koordinációs rendeleteket kell alkalmazni. Ugyanez vonatkozik a folyamatban lévő, valamint a harmadik országbeli állampolgárokat érintő ügyekre is. Az új koordinációs rendeletek a betegségi- és anyasági juttatások, a nyugdíjak, a munkanélküli, illetve a családtámogatási ellátások területén számos változtatást és egyszerűsítést vezetnek be.

Bővebben

Ausztriában a családi pótlék alapvetően a gyermek 18 éves koráig jár.
Amennyiben szakmát adó intézményben, felnőttképzésben tanul tovább ezt követően a gyermek, úgy 24 éves koráig igényelhető, ha a gyermek jövedelme mindeközben nem lépi túl a  9.000 € összeget.

Bővebben

Ha a család lakcíme (ahol a gyermek az igénylővel közös háztartásban él) Magyarországon van, a családi pótlékot kétféle módon fizethetik ki Ausztriában:

 • Különbözeti kifizetés: a magyar családi pótlék és az osztrák teljes családi pótlék különbözetét jelenti.
  Ezt évente egyszer, mindig az előző évre kell beadni. Ez a fizetési módozat érvényes minden olyan esetben, amikor a gyermek valamelyik szülője Magyarországon bármilyen jogviszonnyal rendelkezik (munkaviszony, vállalkozó, munkanélküli, nyugdíjas, stb.). Ekkor nem lehet a magyarországi családi pótlékról lemondani, még abban az esetben sem, ha az anya vagy apa tartózkodási helye, munkaviszonya ismeretlen. 

 • Teljes összegű családi pótlék: abban az esetben jár, ha egyik szülőnek sincs Magyarországon jogviszonya. A Finanzamt juttatja havonta. Az Államkincstár automatikusan megszünteti a magyar családi pótlék folyósítást.

Abban az esetben, ha megszűnik az osztrák munkaviszony és nem jogosult a családi pótlékot igénylő szülő munkanélküli ellátásra, a kijelentés időpontjától nem jár a családi pótlék. Ha a család kéthavonta kapja a juttatást, célszerű azonnal jelezni a munkaviszony megszűnésének tényét az osztrák adóhatóságnál, ellenkező esetben a jogosulatlan kifizetéseket visszafizettetik. Ilyenkor Magyarországról újból meg kell igényelni a családi pótlékot.

Bővebben

Minden szükséges nyomtatványt a lakcím vagy a munkahely szerinti illetékes Finanzamt-hoz kell benyújtani. Ezt követően az E411-es nyomtatványt a Finanzamt átküldi Győrbe, a Magyar Államkincstárnak, ahonnan az ügyfél kap egy adatlapot, melyen a munkaviszonyokat szükséges egyeztetni az Államkincstárral. Ha ez elkészült, akkor az Államkincstár visszaküldi az E411-es nyomtatványt Ausztriának. Az eljárás akár hosszú hónapokig is eltarthat.

Bővebben

Ausztriai gyessel kapcsolatos leggyakoribb kérdések


A 2017 március 1. után született gyerekekre más osztrák gyes igénylést kell alkalmazni.

Ettől az időponttól ugyanis megszűnt az átalánydíjas (30-20-15-12 hónapos) igénylés és helyébe új forma lépett. Létrehozták az ún. Kinderbetreuungsgeld-Konto-t (osztrák gyes számla), melynek többféle igénylési lehetősége van.

Ha az anya egyedül igényli, akkor a gyermek születésétől számított 365 naptól egészen 851 napos koráig igényelheti tetszőleges napszámban. Az erre az időszakra jutó összeg: 12.366,25 €

Igényelheti az apa is az időszak egy részét. Ebben az esetben az anya 456 naptól 1063 nap között igényelheti (a gyermek születésétől számítva),  az apa minimum 91 napra maximum 212 napra igényelheti. Az erre az időszakra jutó összeg az apa részére összesen: 3.083,03 € plusz. Így összesen 15.449,28 € összegről beszélünk.
Az apa akkor jogosult erre, ha Ausztriában vagy Magyarországon megkeresett jövedelme a 16.200 € / év, ún. Zuverdienstgrenze-t nem haladja meg. Az osztrák bérelszámolásokon: Bem Lst. kerül feltüntetésre, emellett a magyarországi keresetét is át kell számolni! A beadott kérelmet az illetékes Krankenkasse bírálja el.

Továbbra is létezik az úgy nevezett jövedelemfüggő osztrák gyes. Ezt az anya 365 napra igényelheti, a gyermek 1 éves koráig. Feltétele, hogy az anya ausztriai jövedelme után a Wochengeld összeget kapja meg, amely alapján jogosult ennek a variánsnak az igénybevételéhez. Amennyiben az apa is igényli, abban az esetben a gyermek 14 hónapos koráig, 426 napig igényelhető az osztrák gyes. Ebben az esetben az apa 61 napra igényelheti. A jövedelemfüggő osztrák gyes kifizetésének feltétele, hogy az anya a Wochengeld időpontja megkezdése előtt (Mutterschutz – 8 héttel a szülés előtt) legalább 6 hónapot (182 napot) osztrák munkaviszonyban töltsön.

Bővebben

A GYES-t a gyermek születését követően az illetékes Krankenkasse-nál kell megigényelni.

GYES-t akkor kaphat a gyermek után, ha:

 • a Finanzamt megállapította a családi pótlékot,
 • az igénylő szülő a gyermekkel egy háztartásban él,
 • a GYES időszaka alatt az igénylő szülő jövedelme nem éri el a 16.200 € összeget. Viszont a családi pótlékkal ellentétben a GYES-t a nem Ausztriában dolgozó szülő (aki a gyermekkel otthon van) is igényelheti. A jövedelemkorlát miatt ez mindenképp célszerű is!
 • GYES mindig csak a legkisebb gyermek után jár.
Bővebben

Ebben az esetben is munkaviszony függő, hogy melyik állam fizeti ki a GYES-t.
Ha az egyik szülőnek van Magyarországon munkaviszonya, akkor Ausztriából a különbözetre lesz jogosult. Magyarországon a 3 év alatt kifizetett TGYÁS, GYED és GYES összegét éves szinten kiszámolva kerül megállapításra az osztrák gyermekgondozási segély.

A juttatást a magyar GYES vagy GYED és az osztrák GYES különbözeteként, évente egyszer fizetheti ki az osztrák Egészségbiztosítási Pénztár, amennyiben Magyarországon rendelkezik az egyik szülő jogviszonnyal, illetve ha az édesanyának fennálló jogviszonya van pl. GYED esetében.

Ha nem volt munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság Magyarországról, megszüntetik az ellátás folyósítását és csak Ausztriából  kerül kifizetésre havi rendszerességgel a GYES.
Ennek megfelelően az osztrák Egészségbiztosító megvizsgálja, illetve a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján becsléssel állapítják meg, hogy a három év alatt összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról. Ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott GYES időtartamnak megfelelő teljes összegből, majd az így kapott értéket osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel – így jön ki az egy évre vonatkozó különbözet.

Bővebben

1. verzió

A gyermek 30+6 hónapos koráig jár, ez esetben 14,53 € naponta,  435 € / hó.
Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 30 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek három éves koráig jár. Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg időarányosan számolva az éves 16.200 € összeget.
Fontos, ha az Ausztriában dolgozó anya vette igénybe a GYES-t, ő ment el gyermekgondozási szabadságra, a gyermek 2. életévének betöltését követően az anyának vissza kell mennie dolgozni.

2. verzió

A gyermek 20+4 hónapos koráig jár. 20,80 € naponta, 1 hónapra 625 €.
Ha a GYES-t csak az egyik szülő igényli, akkor a gyermek 20 hónapos koráig jogosultak az ellátásra, ha azonban egy váltás során a másik szülő szeretné igénybe venni, akkor a gyermek két éves koráig jár. Ennek feltétele, hogy a GYES-en lévő szülő jövedelme nem haladhatja meg az éves 16.200 € összeget, szintén időarányosan számolva.

3. verzió

A gyermek 15+3 hónapos koráig jár. 26,60 € / nap, 1 hónapra 800 €.
Ennél a verziónál a gyermek 15 hónapos koráig jogosultak a GYES-re, ha a másik szülő legalább 3 hónapos időtartamra igénybe veszi, akkor a folyósítás a gyermek 18 hónapos koráig jár. A jövedelemkorlátok itt is ugyanúgy érvényesek.

4. verzió

A gyermek 12+2 hónapos koráig. Naponta 33 €, havi 1.000 €.
A gyermek egy éves koráig jár. Ha a másik szülő is igénybe veszi, akkor a 14. havi életkorig.

5. verzió (jövedelemfüggő)

A gyermek 12+2 hónapos koráig jár. Napi összege a napi jövedelem 80%-a, de legfeljebb 66 € / nap és havi szinten maximum 2.000 €.

Bővebben